Uit onderzoek van CBS en TNO 2018 blijkt dat stress momenteel beroepsziekte nummer 1 is in Nederland. Gemiddeld blijft een medewerker door een burn-out 242 dagen thuis en verzuim kost een werkgever zo’n € 250 per dag. Een burn-out die 8 maanden duurt kost al gauw € 60.000 exclusief de kosten voor vervanging aldus TNO.

Reden te meer om binnen je organisatie een actief gezondheidsbeleid te voeren waarin pilaren als vitaliteit, gezondheid en welzijn een stevig fundament zijn. Een beleid waarin oog is voor preventie, want voorkomen is nog altijd beter dan genezen. En een beleid wat gericht is duurzame inzetbaarheid.

Leidinggevenden spelen hierin een cruciale rol. In hun dagelijkse contact met de medewerkers zijn zij degene die als eerste het kunnen opmerken als de medewerker uit balans lijkt te raken. Het voeren van het goede gesprek met de medewerker kan daarin helpen. Ik help leidinggevende inzicht te krijgen in signalen van disbalans, het herkennen van stress en hoe ze hierover met hun medewerkers het gesprek aan kunnen gaan.

Maar ook de medewerkers hebben hier zelf een belangrijke rol in. Medewerkers goed voorlichten over vitaliteit en hoe zij eigenaarschap kunnen pakken op hun vitaliteit met als gevolg dat duurzame inzetbaarheid bijna een gegeven wordt.

Graag kom ik jullie helpen om meer grip te krijgen op vitaliteit.

De ondersteuning die vanuit Inside Out Health & Happiness geboden kan worden is:

Trainen (kennis en vaardigheden) van leidinggevenden op het gebied van:

Vitaliteit
Stress en burn-out (inzicht krijgen in)
Verzuimbegeleiding en casemanagement
Voeren van het goede gesprek vanuit verbinding

Verzorgen van workshops voor medewerkers op het gebied van:

Vitaliteit
Stress en burn-out
Hormoon balans
Slaap en herstel
Mentaal vitaal

Begeleiden van individuele medewerkers die vanwege stress en burn-out gerelateerde klachten zijn uitgevallen.

Coachen (eventueel online) van medewerkers, leidinggevenden en/of teams op vraagstukken rondom vitaliteit en stress en burn-out.

Na de eerste kennismaking volgt altijd vrijblijvend een offerte met daarin het voorgestelde plan van aanpak. Inside Out heeft een groot netwerk aan adviseur, begeleiders en coaches in de welzijnsbranche. Als ik de inschatting maak dat iemand uit mijn netwerk uw organisatie beter kan ondersteunen zal ik hier altijd een eerlijke reflectie in geven.

“It always seems impossible until it’s done” – Nelson Mandela

Aan de slag met jouw persoonlijke leefstijlplan?

Neem dan contact met me op

KIM HELMER

06 141 24 121

info@insideoutvitaliteit.nl

LET'S CONNECT

Wist je dat:

  • stress vaak de grootste veroorzaker is van een disbalans in je hormomen
  • iedere dag een half uur wandelen een stressverlagend effect heeft
  • slaapproblemen vaak een afspiegeling zijn van hoe je je overdag gedraagt
  • teveel eetmomenten op een dag er juist voor zorgen dat je heel moe kunt worden
  • te veel, te vaak en te intens sporten je uit balans kan brengen
  • een gezonde leefstijl een grote invloed heeft op de menopauze
  • en dat dit ook geldt voor de penopauze bij mannen?